• sbd-baner-01.jpg
 • sbd-baner-03.jpg
 • sbd-baner-02.jpg

Projekty

 • Poradnictwo specjalistyczne w tym: wspieranie ośrodków interwencji kryzysowej, punktów informacyjno-konsultacyjnych, ośrodków wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 • Przeciwdziałania wykluczeniom osób po 60-tym roku życia.
 • Podnosimy kompetencje. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Wiem jak pracować z osobą niepełnosprawną! Szkolenia, kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy.
 • Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę.
 • Veto wobec przemocy.
 • Rozwój poradnictwa i edukacja rodziców służącego rozpoznawaniu zagrożeń uzależnień u dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących w placówkach świadczących pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Programy informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji, przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promowanie działań zmierzających do zwiększenia pomocy dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku.
 • sir.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • sjesta.jpg
 • l5r.jpg
 • dwa.jpg
 • zychowicz.jpg
 • osp_maslow.jpg
 • oratorium.jpg
 • szufel.jpg
 • policja_ck.jpg
 • projekt.jpg
 • spr_maslow.jpg
 • areszt.jpg
Free Joomla! templates by AgeThemes